Kurs og arrangementer

30
Nov
25
Nov

TEMADAG for lærlinger i automatiseringsfaget

Porsgrunn

Temadagen tilfører lærlingene mer kunnskap om rør, rørkoblinger, ventiler og lignende komponenter. 

Følgende agenda:
Kort presentasjon av SVAFAS og Swagelok
Krav til opplærling
Tubing v.v Piping
Trykk- og temperaturklasser
Montasjeprosedyrer og virkemåte Swageloks Tube Fittings
Spesielle forhold og sikkerhetsregler for Tubing Systemer
Gjenger
Hva er viktig å tenke på ved legging av tubing?
Bøying av tubing - enkle praktiske oppgaver

Enkel lunsj vil bli servert. Temadagen er uten omkostninger for deltakerne.

ror

Les mer