ÅRSMØTE 2019


Industrilærling Telemark og Vestfold arrangerer årsmøte onsdag 24. april 2019 på Holms Restaurant, motell og konferansesenter i Larvik. Rett etter årsmøtet, arrangerer vi MEDLEMSMØTE. Vi avslutter dagen med en god lunsj-buffèt i kafeteriaen. 

DAGSORDEN FOR MØTET:

Åpning:
Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av representanter til signering av protokoll
Styrets beretning:
Årsmelding 2018
Regnskap 2018 med revisors beretning
Budsjett 2019
Handlingsplan

Valg
Valg av medlemmer til styret
Valg av styreleder
Valg av medlem til valgkomitè

Innkomne saker    

Årsmelding

  • Startdato: 24.Apr.2019 09:00
  • Sluttdato: 24.Apr.2019 09:45
  • Påmeldingsfrist: 15.Apr.2019 11:00
  • Påmeldingsfristen har gått ut!