GRUNNKURS LEDELSE 2019-2020


I regi av Norsk Industri, starter vi opp med "Grunnkurs Ledelse" til høsten.

"Grunnkurs Ledelse" strekker seg over ett skoleår. Kurset passer for personer som har eller er aktuelle for ledende funksjoner i bedriften, eller som av andre grunner vil ha nytte av en bred og grunnleggende opplæring i ledelsestemaer. Aktuelle målgrupper kan være nåværende eller kommende førstelinjeledere, baser, teamledere, gruppeledere, avløsere til slike, og andre.

Oppstartsmøte onsdag 21. august 2019 kl. 14.00 i Industrilærlings lokaler på Klosterøya i Skien.

Les mer om kurset her.

Logotyp

 

  • Startdato: 21.Aug.2019 00:00
  • Sluttdato: 22.Aug.2019 00:00
  • Påmeldingsfrist: 21.Jun.2019 14:00
  • Påmeldingsfristen har gått ut!