Grunnkurs Ledelse 2017-18


Vi starter opp "Grunnkurs Ledelse" i august 2017

Logo NI

Kurset, som er i regi av Norsk Industri, passer for personer som har, eller er aktuelle for ledende funksjoner i bedriften. Kurset passer også for ansatte som av andre grunner vil ha nytte av en bred og grunnleggende opplæring i ledelsestemaer. Aktuelle målgrupper kan være nåværende eller kommende førstelinjeledere, baser, teamledere, gruppeledere, avløsere til slike, og andre.

"Grunnkurs Ledelse" strekker seg over ett skoleår. Kurset passer for alle, enten du har erfaring som leder eller ikke. Her er det noe å lære for de aller fleste av oss!

Kurset omhandler:

 • · Grupper og kommunikasjon
 • · Ledelse
 • · Organisasjon
 • · Kompetanseutvikling
 • · Jus og avtaleforhold
 • · HMS og Kvalitet
 • · Økonomistyring

Oppstartsmøte på Klosterøya onsdag 23. august 2017 kl. 14.00. Forelesningene blir på Porsgrunn videregående skole, onsdag fra kl. 16.00. Datoer for disse blir satt senere, litt avhengig av påmeldingen.

 

Last ned vedlegg

 • Startdato: 23.Aug.2017 14:00
 • Sluttdato: 02.May.2018 18:00
 • Påmeldingsfrist: 28.Jul.2017 23:59
 • Påmeldingsfristen har gått ut!