Fagkurs - Logistikkfaget


LAGER – DISTRIBUSJON - TRANSPORT – TERMINAL - PRODUKSJON – ORDRE/INNKJØP- HMS

 Hei, velkommen til nye og gamle kunder og nok en runde med fagopplæring!

  • Oppstart Porsgrunn tirsdag 28. august, 2018 , frammøte kl 17:00 – 20:00 Grep Grenlands lokaler i Floodmyrvegen 29, Porsgrunn.   Gjennomføring på tirsdager 17:00 – 20:00, pluss en helgesamling.

  • Pris kr 17.500 + kr 1.200 i eksamensgebyr til fylket for teoretisk og praktisk eksamen.

  • LO stipend kan søkes på www.lo.no og er på kr 10.500 pr. kandidat!
  • Lærerstyrt undervisning med teorieksamen første uka i desember 2018.

Med vennlig hilsen

Anders Graven

NBI Kompetansepartner AS

948 74 554

WWW.NBI.NO

 

 

  • Startdato: 28.Aug.2018 17:00
  • Sluttdato: 30.Nov.2018 08:00
  • Påmeldingsfrist: 15.Aug.2018 23:00