Hvorfor bli lærebedrift

Rekrutter din fremtidige medarbeider
En lærling kan læres opp til å bli en god medarbeider tilpasset din bedrifts behov. Etter fullført læretid kan du rekruttere en medarbeider som har bevist sin dyktighet!

Lønnsom investering
Å ta inn lærling er på sikt god investering. I løpet av læretiden blir lærlingen stadig mer produktiv og lønnsom for din bedrift. Bedriften får tilskudd og blir en del av det offentlige utdanningssystemet. Spar annonsekostnader, ansettelseskostnader og opplæringskostnader!

Sikre oppdatert kunnskap
Lærlingordningen hjelper bedriften til bedre kunnskapsforvaltning. Bedriften får faglig påfyll gjennom kurs for faglige ledere og instruktører.Lærlinger bidrar til faglig oppdatering og sikrer rekruttering til faget. 

Sikre framtiden for din bransje
Videreføring av kunnskap gjennom lærlingordningen bidrar til å sikre bransjens framtid og bransjens konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Din bedrift blir med på å påvirke utdanning av fremtidige medarbeidere. Bedriftenes inntak av utplasseringselever og lærlinger er grunnlaget for utformingen av skoletilbudet ved de videregående skolene. Om bedriftene ikke tar inn lærlinger, trues bransjens utdanningstilbud. Husk at bransjens ansvar er å gi lærlingen en mulighet til å ta fagbrevet, å skaffe seg jobb er lærlingens ansvar.

Læretiden kan betraktes som 2 års "prøvetid"
Ansettelsen opphører etter avlagt fagprøve. Bedriften står fritt til å velge videre ansettelse.

Industrilærling har ansvaret for læreforholdet og utfører alt det praktiske:
Følger opp lærlingene gjennom hele læretiden
Er medlemsbedriftenes bindeledd til fylkeskommunen
Formidler elever til lærekontrakt/opplæringskontrakt
Oppretter lærekontrakter/opplæringskontrakter
Sørger for at lærlingene/lærekandidatene får opplæring i henhold til læreplan.
Sørger for dekning av eventuell manglende teori
Sørger for eventuell omplassering av lærlinger/lærekandidater for å dekke hele læreplan hvis nødvendig
Følger opp lærlingene/lærekandidatenes opplæring i bedrift, vurderingssamtaler
Bidrar til faglig utvikling av opplæringen i bedriftene, kurs for faglige ledere
Arrangerer temasamlinger for lærlinger
Organiserer teorikurs for lærlinger som trenger teori
Melder opp til fagprøve/kompetanseprøve
Skaffer oversikt over tilgjengelige læreplasser i bedriftene til fylkeskommunen
Bistår skolene med utplassering av elever fra videregående skole
Organiserer kurs for praksiskandidater