Faglig leder

Som faglig leder er du ansvarlig for opplæringen til lærlingen eller lærekandidaten.

For å bli faglig leder må minst ett av følgende kriteriene være oppfylt:

  • Du må ha hatt fagbrev i minst 2 år
  • Du må ha minimum 5 års relevant arbeidserfaring i faget.

I tillegg må du gjennomføre fylkes nettkurs.

En faglig leder skal koordinere og strukturere opplæringen til vedkommende, og gi konstruktive tilbakemeldinger. I fagopplæringen kalles dette underveisvurdering og består i å:

  • Gi lærlingen eller lærekandidaten veiledning om hvordan de skal utvikle seg og jobbe for å nå kompetansemålene i faget.
  • Gi lærlingen og lærekandidaten tips om læringsprosessen.
  • Motivere til videre læring.
  • Hjelpe lærlingen eller lærekandidaten med å tilpasse opplæringen når det er behov for det.
  • Det er lærlingens faglige utvikling fremover som skal være i fokus. Som faglig leder er du i samarbeid med Opplæringskontoret ansvarlig for å gi regelmessig veiledning til lærlingen og gjennomføre halvårs vurdering av lærlingen én gang i halvåret.