Fordeler som medlemsbedrift

Det er mange fordeler ved å være tilknyttet et opplæringskontor.

Flere lærebedrifter kan gå sammen i et opplæringskontor for å samordne inntak og opplæring av lærlinger/lærekandidater.

Hver enkelt bedrift som inngår i opplæringskontoret må være godkjent som lærebedrift.

Denne lærebedriften blir da en medlemsbedrift i opplæringskontoret.

Du tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt med opplæringskontoret, som er juridisk ansvarlig for kontrakten.

Opplæringen kan du få i én eller flere av medlemsbedriftene.

Der du får opplæring, skal det være en faglig leder som er ansvarlig for opplæringen.

Opplæringskontoret har et stort kontaktnett med skoler, andre opplæringskontor og myndighetene som lærlingen kan nyte godt av.

Organiserer og gjennomfører eventuell teoriopplæring.