Hva gjør opplæringskontoret?

Opplæringskontorets formål er å planlegge, gjennomføre og koordinere fagopplæring innen medlemsbedriftene i Vestfold og Telemark i samsvar med "Opplæringslova".

Opplæringskontoret skal dessuten tilrettelegge og bistå med gjennomføringen av generell kompetanseutvikling i medlemsbedriftene innenfor de fagområder som er aktuelle og være en møteplass for opplæringsspørsmål. 

Opplæringskontoret skal være koordinator og pådriver i informasjonsarbeid overfor elever, lærere, rådgivere og foreldre som er knyttet til grunnskolen. Kontakt med mediene er også tillagt kontoret, slik at rekrutteringsgrunnlaget til våre programområder blir ivaretatt.

Opplæringskontorets virkeområde er alle fag som det har godkjenning for å drive fagopplæring i.