Kompetansepakker

Fra 1. august 2022 innføres det nye læreplaner for lærlinger (vg3).
Som lærebedrift er det viktig å sette seg inn i læreplanene, og det er derfor utarbeidet kompetansepakker fra Utdanningsdirektoratet.

Kompetansepakker fra Udir

Trykk lenken over: Innføring av nye læreplaner for lærebedrifter og prøvenemnder.

Trykk: Meld deg på.

Trykk: Har ikke Feide

Trykk: Jeg er en ny bruker. Legg inn personalia

Trykk: Innføring av nye læreplaner for lærebedrifter og prøvenemnd.

Trykk: Gå til kompetansepakken, og start modulen.