Elev- og lærlingombud

Vestfold og Telemark fylkeskommune har to elev- og lærlingombud og to mobbeombud.

Elev- og lærlingombudene skal sikre at rettighetene til elever, lærlinger og lærekandidater blir ivaretatt, med et spesielt fokus på et trygt og godt miljø. Dette gjelder også ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe.
Geir Eidsvåg
geir.eidsvaag@vtfk.no
Mobil: 481 79 742

Kontor på fylkeshuset i Tønsberg, tlf. 35 91 70 00

Magnus Bekkevold
magnus.bekkevold@vtfk.no
Mobil: 467 91 845

Kontor på fylkeshuset i Skien, tlf. 35 91 70 00

Mobbeombudene skal bidra til at barn og elever får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt miljø i barnehage og grunnskole.

Kaja Vintervold Asmyhr
kaja.asmyhr@vtfk.no
Mobil: 482 96 107

Kontor på fylkeshuset i Tønsberg, tlf. 35 91 70 00

Renate Mentzoni Aaraas
renate.aaraas@vtfk.no
Mobil: 932 00 840

Kontor på fylkeshuset i Skien, tlf. 35 91 70 00