Fagområder - Hvordan søke læreplass

Hvordan søke læreplass

 Velg ett fagområde fra menyen for mer info.

  1. Du søker læreplass elektronisk gjennom Vigo som er et kommunikasjons-nettsted mellom lærebedrifter, opplæringskontor og fylkeskommuner innen 1. mars.
  2. Du fyller ut vårt elektroniske søknadsskjema for læreplass i Industrilærlings medlemsbedrifter. Søknadsskjema for læreplass, fylles ut og sendes inn.
  3. Du skal fylle ut for Vg1 og minst første termin på Vg2, samt beskrive eventuelt andre vitnemål og attester i passende felt. Alle vitnemål fra Vg1 og karakterutskrift fra Vg2, eventuelt andre vitnemål (ikke fra grunn-skolen)/attester bringes med når du eventuelt innkalles til intervju. Søknadsfrist er 1. mars.
  4. Din søknad blir sendt fra Industrilærling til de tre alternative bedriftene du ønsker læreplass i. Fordelingen blir deretter behandlet i fellesmøter med medlemsbedriftene, hvor fordelingen foregår.
  5. Har du tilfredsstillende karakterer og lite fravær, og bedriften ønsker å intervjue deg, blir du innkalt til intervju.
  6. Får du eventuelt et tilbud i en av medlemsbedriftene og sier nei til dette tilbudet, blir du ikke formidlet til andre medlemsbedrifter i Industrilærling.
  7. Du må bekrefte skriftlig at du mottar tilbudet.

(NB! Det tas forbehold om eventuelle endringer i fagområder. I noen av fagområdene blir det kun tatt inn lærlinger annenhvert år).