Anleggsmaskinmekanikerfaget

  • Vår medlemsbedrift som tar inn lærlinger i dette faget: Norcem AS i Brevik.
  • En spennende jobb i en stor og ung bransje.
  • Hovedoppgavene vil ligge innenfor forebyggende vedlikehold, feilsøking, påbygging, enkle modifiseringer og reparasjon på anleggsmaskiner og -utstyr.
  • Du vil arbeide med og lære mer om motorer, hydrauliske og elektriske anlegg, transmisjoner, drivverk, bremser og styring.
  • Du vil kunne arbeide hos anleggsmaskinforhandlere, maskinentreprenører og i maskinverksteder.
  • Utdanningen tar 4 år. Den er tre år på skole: ett år på Vg1-program TIP, ett år Vg2 arbeidsmaskiner og ett år Vg3 anleggsmaskinreparatørfaget. Deretter gjenstår ett år som lærling med lønn. Lærekontrakt kan skrives etter Vg2.
  • Med fagbrev kan du videreutdanne deg til tekniker, ingeniør og sivilingeniør.

 GÅ TILBAKE