Dataelektronikerfaget

  • Våre medlemsbedrifter som tar inn lærlinger i dette faget: ABAX AS og EMSolutions AS.
  • En dataelektroniker kan få arbeid i mange typer små og store bedrifter i de fleste deler av nærings- og arbeidslivet.
  • En dataelektronikers arbeidsområder er: Installasjon, drift og vedlikehold av ulike elektroniske systemer og datasystemer, bruk og behandling av utstyr, programvare, informasjon og data.
  • En dataelektroniker arbeider også med opprettelse av kommunikasjon mellom ulike typer utstyr og systemer, samt arbeid med sikkerhet, feilsøking og kommunikasjonsproblematikk.
  • Dataelektronikeren gir rådgivning overfor kunder i valg av og bruk av utstyr og systemer og tilpasser utstyret/systemene til kundens behov. Dataelektronikeren utarbeider også kundetilpasset dokumentasjon og gir opplæring.
  • En dataelektroniker bør være interessert i utvikling og ny teknologi.
  • For å bli dataelektroniker må man gå Vg1 program for Elektrofag, Vg2 Data og elektronikk og Vg3 Dataelektronikerfaget. Deretter følger 18 mnd læretid med lønn, før avleggelse av praktisk prøve.

GÅ TILBAKE