Elektrikerfaget

  • Våre medlemsbedrifter som tar inn lærlinger i dette faget: Bilfinger, Eramet AS, Ineos Bamble AS, Ineos Rafnes AS, Inovyn Norge AS,  Isola AS, Norcem AS, Yara, Bergene Holm AS og Esso Norge AS.
  • Elektrikeren monterer og installerer ledninger og kabler, setter i drift og vedlikeholder inntak i bolig, næringsbygg og industrianlegg.
  • Du vil ha omfattende kunnskaper om og anvendelse av elektrisk strøm.
  • Du vil jobbe nøyaktig, sikkert og systematisk med installasjoner og reparasjoner av disse.
  • Du vil utføre elektrisk arbeid på maskiner og prosessanlegg, styre- og reguleringssystemer, kommunikasjon, signal- og alarmanlegg.
  • Som elektriker er jobbmulighetene nær ubegrenset.
  • Utdanningen tar 4 ½ år. Den består av ett år Vg1 elektrofag og ett år Vg2 elenergi. Deretter er det en læretid på 2 ½ år. Du må ta et obligatorisk teorikurs i læretida.
  • Du kan videreutdanne deg til tekniker, ingeniør eller sivilingeniør.

GÅ TILBAKE