Industrimekanikerfaget

  • Våre medlemsbedrifter som tar inn lærlinger i dette faget: Bilfinger, Eramet AS, Ineos Bamble AS, Ineos Rafnes AS,  Inovyn Norge AS, Isola ASMGS ASNorcem AS, RHI Normag AS, TPI Norway AS,  Vistin Pharma AS, Yara, Anleggs-Service AS, BASF AS, Bekkelund & Knutsen AS, Bergene Holm AS,  ESSO Norge AS, Jotun AS og NOAH AS.
  • En industrimekaniker utfører vedlikehold av maskiner og utstyr.
  • Det innebærer montering og demontering av maskinelt utstyr, kontrollering, igangsetting og funksjonsprøving.
  • Det innebærer også håndtering av maskiner til f. eks fresing, dreiing og boring, og bearbeiding av detaljer etter tegninger og aktuelle krav.
  • Du må kunne arbeide selvstendig og ha evne til helhetlig tenking og tverrfaglig samarbeid.
  • Du kan jobbe innenfor prosessindustri, kjemisk og mekanisk industri, offshore og skipsbygging.
  • Utdanningen tar 4 år. Etter to år på skole, hvorav ett år Vg1 program for Teknikk og industriell produksjon (TIP) og ett år med Vg2 Industriteknologi, kommer to år som lærling.
  • Du kan videreutdanne deg til tekniker, ingeniør eller sivilingeniør. 

 

GÅ TILBAKE