Industrirørleggerfaget

  • Våre medlemsbedrifter som tar inn lærlinger i dette faget: Bilfinger og Norcem AS.
  • Dette er en unik mulighet til å komme innenfor portene, og se industrien slik den er.
  • Et fag med store variasjoner i arbeidet.
  • Industrirørleggerens viktigste oppgaver er å jobbe med tilvirkning av detaljer og sammenbygging av utstyr, montasje av røropplegg med innbygging av forskjellig prosessutstyr og varierte vedlikeholds-oppgaver.
  • Du vil lære mer om montering av rørdeler og ulike pumper, bruk av kataloger og kvalitetsstandarder for rørdeler, montering av reguleringsutstyr og sveise- og skjæremetoder.
  • Du kan jobbe innen kjemisk og mekanisk industri, i oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.
  • Du må være endringsdyktig, kunne arbeide selvstendig og delta i tverrfaglig samarbeid med andre.
  • Utdanningen tar 4 år. Den er to år på skole: Ett år på program for Teknikk og Industriell produksjon (TIP) og ett år Vg2 Industriteknologi, alternativt program for Bygg og anleggsteknikk mot rørfag. Deretter gjenstår to år som lærling med lønn.
  • Med fagbrev kan du videreutdanne deg til tekniker, ingeniør og sivilingeniør.

 

GÅ TILBAKE