Produksjonsteknikkfaget

  • Våre medlemsbedrifter som tar inn lærlinger i dette faget: Grepi Plast AS, Isola AS, Kebony AS,  Norner AS, Oldroyd AS, Pipelife Norge AS, Jotun AS og Steni AS.
  • Arbeidsoppgaver:
  • En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Styring, herunder kontroll og justering av produksjonen
  • utføring, i form av tilrettelegging, start og stopp
  • omlegging, reparasjon og vedlikehold
  • feilsøking og feilretting i maskinutrustning og styringssystemer.

Utdanningen tar 4 år. Etter to år på skole, ett år Vg1 program for Teknikk og industriell produksjon (TIP) og ett år Vg2 Industriteknologi, går du to år i lære.

Du kan videreutdanne deg til tekniker, ingeniør eller sivilingeniør.

GÅ TILBAKE