Helserådgiver

Ny helserådgiver for lærlinger

Synnøve M. Storvollen er helserådgiver for lærlinger i Vestfold.

Du er velkommen til å ta kontakt med henne på telefon, 905 79 116 eller mail: synnovemars@vfk.no

Helseragiver45

Helserådgiver i Vestfold

Ønsker du hjelp med å bedre manglende motivasjon, bekymringer, grubling, overtenking eller du opplever at det er vanskelig å være på arbeidsplassen din.