Intensjoner for lærlinginntak 2017

Intensjonstall for det kommende år, blir normalt oppdatert i november hvert år.
(det tas forbehold om eventuelle endringer i fagområder)

 

 

TELEMARK

 

VESTFOLD

 

FAGOMRÅDER
Intensjoner 2017
 
Intensjoner 2017

 

Kjemiprosessfaget 25    8  
Laboratoriefaget 7    5  
CNC-maskineringsfaget 1    1  
Sveisefaget 1    0  
Platearbeiderfaget 2    0  
Industrimekanikerfaget 11    2  
Industrirørleggerfaget 2    0  
IKT-driftsfag 0    2  
Plastfagene 2    0  
Produksjonsteknikkfaget 4    6  
Automatiseringsfaget 10    2  
Elektrikerfaget 7    1  
Telekomm.montørfaget 2    0  
Energimontørfaget 1    0  
Produksjonselektroniker 0    2  
Logistikkfaget 3    3

 

Kontor- og adm.faget 2    1  
Industrimalerfaget 0    0  
Fjell- og bergverksfaget 1    0  
Anleggsmaskinmek.faget 1    0  
NDT-kontrollørfaget 0    0

 

Vaskerifaget 0    0

 

Forskallingsfaget 0    0

 

 Tømrerfaget 0    0

 

 Isolatørfaget 0    0

 

 Finmekanikerfaget 0    1

 

 Tavlemontørfaget    0

 

 Talent i vekslingsmodell 0    0

 

TAF-elever 7    0  
Sum bedrifts-intensjoner

 82 (ekskl. TAF)

 

34