Intensjoner for lærlinginntak 2018

Intensjonstall for det kommende år, blir normalt oppdatert i november hvert år.
(det tas forbehold om eventuelle endringer i fagområder)

 

 

TELEMARK

 

VESTFOLD

 

FAGOMRÅDER
Intensjoner 2018

 

 
Intensjoner 2018

 

Kjemiprosessfaget  36    10  
Laboratoriefaget  6    5  
CNC-maskineringsfaget  0    0  
Sveisefaget  1    0  
Platearbeiderfaget  1    0  
Industrimekanikerfaget  13    4  
Industrirørleggerfaget  2    0  
IKT-service  0    0  
Plastfagene  1    0  
Produksjonsteknikkfaget  4    6  
Automatiseringsfaget  8    2  
Elektrikerfaget  7    0  
Telekomm.montørfaget  0    0  
Energimontørfaget  0    0  
Produksjonselektroniker  0    2  
Logistikkfaget  4    2

 

Kontor- og adm.faget  0    0  
Industrimalerfaget  1    0  
Fjell- og bergverksfaget  1    0  
Anleggsmaskinmek.faget  1    0  
NDT-kontrollørfaget  1    0

 

Vaskerifaget  0    0

 

Forskallingsfaget  1    0

 

 Tømrerfaget  1    0

 

 Isolatørfaget  1    0

 

 Finmekanikerfaget  0    0

 

 Tavlemontørfaget  0    0

 

 Talent i vekslingsmodell  0    0

 

         
Sum bedrifts-intensjoner

  90

 

31