Intensjoner for lærlinginntak 2021

Intensjonstall for det kommende år, blir normalt oppdatert i desember hvert år.
(det tas forbehold om eventuelle endringer i fagområder)

INTENSJONER 2021 - VESTFOLD OG TELEMARK

  (Alfabetisk oversikt over inntak) Antall læreplasser    
Anleggsmaskinmek.faget 1    
Automatiseringsfaget 10    
Betongfaget 1    
CNC-maskineringsfaget 1    
Elektrikerfaget 6    
Energimontørfaget 0    
Finmekanikerfaget 0    
Fjell- og bergverksfaget 1    
Forskallingsfaget 0    
Industrimalerfaget 0    
Industrimekanikerfaget 13    
Industrimontørfaget 0    
Industrirørleggerfaget 2    
Isolatørfaget 1    
Kjemiprosessfaget 39    
Kontor- og adm.faget 0    
Laboratoriefaget 13    
Logistikkfaget 7    
Plastfagene 1    
Platearbeiderfaget 2    
Produksjonselektroniker 2    
Produksjonsteknikkfaget 12    
Sveisefaget 3    
Tavlemontørfaget 0    
Telekomm.montørfaget 1    
Tømrerfaget 0    
Vaskerifaget 0    

Sum totalt

116