Intensjoner for lærlinginntak 2019

Intensjonstall for det kommende år, blir normalt oppdatert i november hvert år.
(det tas forbehold om eventuelle endringer i fagområder)

 

 

TELEMARK

 

VESTFOLD

 

FAGOMRÅDER
Intensjoner 2019
 
Intensjoner 2019

 

Kjemiprosessfaget  26    7  
Laboratoriefaget  7    6  
CNC-maskineringsfaget  1    0  
Sveisefaget  1    0  
Platearbeiderfaget  1    0  
Industrimekanikerfaget  12    4  
Industrirørleggerfaget  3    0  
IKT-service  0    0  
Plastfagene  2    0  
Produksjonsteknikkfaget  4    6  
Automatiseringsfaget  7    4  
Elektrikerfaget  9    0  
Telekomm.montørfaget  1    0  
Energimontørfaget  1    0  
Produksjonselektroniker  0    0  
Logistikkfaget  6    2

 

Kontor- og adm.faget  1    1  
Industrimalerfaget  1    0  
Fjell- og bergverksfaget  1    0  
Anleggsmaskinmek.faget  1    0  
NDT-kontrollørfaget  0    0

 

Vaskerifaget  0    0

 

Forskallingsfaget/Betong  1    0

 

 Tømrerfaget  0    0

 

 Isolatørfaget  1    0

 

 Finmekanikerfaget  0    0

 

 Tavlemontørfaget  0    0

 

 Talent i vekslingsmodell  0    0

 

         
Sum bedrifts-intensjoner

  87

 

30