Ofte stilte spørsmål

Hvordan søker jeg læreplass?
Alle må søke lærlingplass via vigo.no Logg inn på vigo.no med MinID. Industrilærling har eget søknadsskjema som gjelder for alle våre medlemsbedrifter, men du må allikevel søke vigo.no for å bli "fanget opp" i systemet. Søknadsfristen er alltid 1. mars.
Er jeg garantert læreplass?
Det er lærebedriften som avgjør hvem som får læreplass, så du har ingen garantier.
Får jeg lønn under læretiden?
Ja, du får lønn. Les under:

Lærlinglønn:
Hovedmodellen for yrkes- og fagopplæringen har 2 års opplæring i videregående skole (Vg1 og Vg2), pluss 2 års læretid i bedrift med ca. 50% opplæringstid og ca. 50% verdiskapningstid.

Altså du er to år i bedriften og får en årslønn utbetalt på denne tiden.

Lærlingens timefortjeneste utgjør en prosentandel av timefortjenesten, eksklusive alle tillegg for nyutdannede fagarbeidere i bedriften.

Ved pålagt overtidsarbeid regnes lønn og overtidstillegg etter hjelpearbeiderlønn.

Eksempel på lønn:

1. halvår får lærlingen 30% av en nyutdannet fagarbeiders lønn

2. halvår får lærlingen 40% av en nyutdannet fagarbeiders lønn

3. halvår får lærlingen 50%/55% av en nyutdannet fagarbeiders lønn

4. halvår får lærlingen 80%/75% av en nyutdannet fagarbeiders lønn

Tips og informasjon

Som lærling kan du ha rett til både stipend og lån fra Lånekassen i 11 måneder per skoleår. Du må vente med å søke til lærekontrakten din er godkjent.

https://lanekassen.no/larling