Industrilærling Vestfold og Telemark

Opplæringskontoret er godkjent for å ta inn lærlinger i totalt 30 forskjellige fagområder. Det vår oppgave å planlegge, gjennomføre og koordinere fagopplæringen i våre medlemsbedrifter, bistå dem med generell kompetanseheving og gi informasjon til elever, lærere, rådgivere og foresatte som er knyttet til grunnskolen og videregående skole.

Mange muligheter og spennende fagområder.
Fagområder innenfor en moderne industri i rivende utvikling.
Fagområder med lange tradisjoner og nye utfordringer.
Yrker hvor utviklingsmulighetene bare kan begrenses av deg.

 Årsmelding 2020