Telemark

Medlemmer i opplæringskontoret er industribedrifter i Telemark og Vestfold. I vedtektene er disse betegnet som medlemsbedrifter.

Opplæringskontorets styre avgjør hvilke bedrifter som kan være medlemmer av kontoret.

Medlemsbedrifter skal være godkjent som lærebedrift, eller sammen med andre være i stand til å gi opplæring innenfor fastsatt del av læreplanen i ett av fagene opplæringskontoret er godkjent for.

Opplæringskontoret inngår sine lærekontrakter med fagopplæringskontorene i fylkeskommunene på vegne av medlemsbedriftene.

Les mer om bedriftene på høyre side ved å klikke på bedriftsnavn.