Bilfinger

Logo Bilfinger
Bilfinger Industrials Services Norway AS er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norden. Bilfinger Industrial Services Norway AS, Verkstedproduksjon Øst, er en tverrfaglig avdeling med 250 ansatte lokalisert i Grenland, Rjukan og Raufoss.

Tjenesteområdene er plate/sveis/rør, maskinering, ventil, plast/gummi og prosjekter,

Bilfinger tar inn lærlinger i industrimekanikerfaget, industrirørleggerfaget, sveisefaget, plastfaget, elektrikerfaget, automatiseringsfaget, CNC-maskineringsfaget, platearbeiderfaget, telekommunikasjonsmontørfaget, NDT-kontollørfaget, tømrerfaget, isolatørfaget, betongfaget og malerfaget.

Lærlingkontakter ved bedriften er Aage Thorsen, mobil 918 03 294, og Ann Brit Bärwald, mobil 472 31 928.

Webside