Bilfinger

Logo Bilfinger
Bilfinger Industrial Services Norway AS 
Bilfinger Industrial Services Norway AS, verkstedproduksjon/vedlikehold/byggtjenester Øst, er en tverrfaglig enhet med totalt 550 ansatte lokalisert i Grenland, Rjukan og Holmestrand. Vårt hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Bilfinger tar inn lærlinger i industrimekanikerfaget, industrirørleggerfaget, sveisefaget, plastfaget, elektrikerfaget, automatiseringsfaget, CNC-maskineringsfaget, platearbeiderfaget, telekommunikasjonsmontørfaget, NDT-kontollørfaget, tømrerfaget, isolatørfaget, betongfaget og malerfaget.

Lærlingkontakter ved bedriften er Aage Thorsen, mobil 918 03 294, og Ann Brit Bärwald, mobil 472 31 928.

Webside