Noretyl AS

Noretyl AS eier og driver Etylenfabrikken (crackeren) på Rafnes. Etylenfabrikken har vært i drift siden 1977.

Noretyl AS ble etablert 1. januar 2001 og eies av Ineos Bamble og Ineos Norge med 50% hver. Den største andelen av produktene benyttes som råstoff i eiernes produksjon av VCM og Polyetylen.

  • Råstoff: Etan, propan og butan
  • Hovedprodukter: Etylen og propylen
  • Kapasitet: 550 000 tonn etylen og 80 000 propylen pr. år

Bedriften tar inn  lærlinger til i kjemiprosessfaget, laboratoriefaget, industrimekanikerfaget, elektrikerfaget og automatiseringsfaget.

Lærlingkontakt ved bedriften er Kristin Bjåen, tlf. 35 57 76 10/ 951 91 411.

Webside