Herøya Arbeiderforening - HAF

Herøya Arbeiderforening - HAF ble stiftet 17. juni 1929. Arthur J. Berby ble valgt til formann. Foreningen hadde ved etaleringen 168 medlemmer.

På årsmøtet i HAF i 2004 ble det vedtatt å omdanne foreningen til en samleforening og etablere klubber. Dette måtte gjøres for å holde Herøya Arbeiderforening samlet når Hydro splittet opp sin virksomhet.

HAF har pr. idag:

  • 875 aktive medlemmer og 780 pensjonist- /direktemedlemmer
  • 9 klubber er tilsluttet
  • Eier av feriestedet Bjørkøya med ca. 40 utleiehytter

Herøya Arbeiderforening tar inn lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget.

Lærlingkontakt er Janicke Andreassen, mobil 918 13 750.