Herøya Nett AS

Nettselskapet Herøya Nett AS eier, drifter og vedlikeholder fordelings- og overføringsnett for distribusjon av energi i Herøya Industripark.

Selskapet har 25 ansatte og er 100 % eid av Yara Norge.

Herøya Nett AS har områdekonsesjon for å bygge og drive elektriske anlegg inntil 22 kV. For tiltak i bestående transformator- og koblingsstasjoner og for kablede anlegg gjelder konsesjonen opp til og med 132 kV.

Konsesjonsområdet omfatter Herøya Industripark og utfylt område i Gunneklevfjorden som grenser til industriparken.

Herøya Nett AS fører også el-tilsyn med alle virksomhetene i parken.

El-nettets totalkapasitet er 640 MW, effektuttaket er på 150 MW, og det årlige energiforbruket i industriparken er ca. 1 TWh.

Herøya Nett AS tar inn lærling i Energimontørfaget.

Lærlingkontakt for bedriften er Rolf Lambrechts, mobil 473 30 224.

Webside