Herøya Nett AS

Herøya Industripark AS og Herøya Nett AS er gjennom en fisjon fra Norsk Hydro Produksjon AS etablert som nye aksjeselskap. Begge selskap vil være operative fra 01.11.2012 og eiet av Norsk Hydro ASA.

Herøya Nett AS skal eie og drive fordelings- og overføringsnett for distribusjon av energi, samt omsetning av nett-tjenester og andre tjenester som hører nautirlig sammen med dette.

Herøya Nett AS tar inn lærling i energimontørfaget.

Lærlingkontakt ved bedriften er Hallgeir Kaalstad, mobil 994 09 638.

Webside