Ineos Bamble AS

INEOS Bamble AS som har 120 ansatte, ligger på Rønningen i Bamble - mellom Rugtvedt og Herre. INEOS Bamble er en del av et av Europas største kjemiske selskaper, INEOS, som har sin opprinnelse i England. Konsernet har sitt hovedkontor i Sveits. Inovyn Norge AS og Noretyl som begge ligger på Rafnes industriområde, er del av det samme konsernet som har totalt ca. 15000 ansatte hovedsakelig i Europa, men også i andre deler av verden.

INEOS Bamble produserer plastråvarer og størsteparten av produksjonen går til filmprodukter, matvare-emballasje og til farmasøytisk industri. Produksjonskapasiteten er 140 000 tonn i året.  

INEOS Bamble har - i likehet med hele INEOS - en klar HMS filosofi og strategi når det gjelder Helse, Miljø og Sikkerhet. Selskapet gir HMS høyeste prioritet i driften av anleggene og vet at alle ulykker kan unngås. Målsetning er å være ledende innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet. 

Bedriften tar inn lærlinger i kjemiprosessfaget, industrimekanikerfaget, logistikkfagetelektrikerfaget, automatiseringsfaget og kontor- og administrasjonsfaget.

Lærlingkontakt ved bedriften er Kristin Bjåen, mobil 951 91 411.

Webside