Inovyn Norge AS

INOVYN Norge AS er et 50/50 Joint Venture mellom INEOS og Solvay og er Europas ledende lut- og PVC-produsent med fabrikksteder i 8 europeiske land og ca. 4 300 ansatte hvorav ca. 320 i Norge. INOVYN Norge har en Klor/VCM fabrikk på Rafnes i Bamble og en PVC fabrikk på Herøya i Porsgrunn.

Bedriften omsetter for ca 5 millarder NOK. Våre verdier har stor betydning for hvordan vi jobber hos oss og hva vi legger vekt på i det daglige arbeidet.

Våre verdier er:  * HMS-bevissthet * Ærlighet * Engasjement * Eierskap

Bedriften tar inn lærlinger i kjemiprosessfaget, laboratoriefaget, industrimekanikerfaget og automatiseringsfaget.

Lærlingkontakt ved bedriften er Per Øyvind Jordbakke, mobil 922 88 224.

Webside