Inovyn Norge AS

INOVYN er et selskap i INEOS gruppen og er Europas ledende lut- og PVC-produsent. Selskapet har fabrikksteder i 8 europeiske land med 4300 ansatte hvorav ca 300 i Norge.

INOVYN Norge har en klor/VCM fabrikk på Rafnes i Bamble og en PVC fabrikk på Herøya i Porsgrunn. Bedriften omsetter årlig for ca 4 milliarder NOK.
Våre verdier har stor betydning for hvordan vi jobber og hva vi legger vekt på i det daglige arbeidet.

Våre verdier er: HMS-prioritet ¤ Ambisiøse mål ¤ Samarbeid ¤ Suksessbidrag ¤ Endringsvilje ¤ Åpenhet og ærlighet.

Bedriften tar inn lærlinger i kjemiprosess-, laborant-, logistikk-, industrimekaniker- og automatiseringsfaget.

Lærlingkontakt ved bedriften er Per Øyvind Jordbakke, mobil 922 88 224

Webside