Kamek AS

Kamek AS er et mekanisk-/sveise-verksted som har sin virksomhet innen alle typer arbeider for mekanisk-/sveisearbeider, samt montering/demontering av disse og har tilholdssted på Herre i Bamble kommune.

På verkstedet utfører vi også linjeboring, dreiing, valsing samt all type sveising. Vi har tilgang på fagarbeidere med nesten alle typer sveisesertifikater.

Kamek AS har 8 arbeidere som er fast ansatt, 6 stk ute og 2 stk på kontoret, men har, når det er behov, tilgang til flere arbeidere enten som innleide eller som ansettes pr. prosjekt, men det er planer om å utvide med 4 – 6 fast ansatte.

Kamek AS har egen HMS-plan for foretaket og er medlem av Fellesforbundet, Grenland Jern og Metall.

På vårt verksted på Herre utfører vi oppdrag der vi enten produserer ferdig oppdrag for levering eller halvfabrikater for videre ferdigstillelse ute hos kunder.

Intensjonen fremover er å gjøre eksisterende samt nye kunder mer oppmerksomme på hva Kamek  AS ufører av arbeider også hva vi kan produsere av diverse arbeidsoppgaver på vårt verksted på Herre.

Bedriften kan ta inn lærling i platearbeiderfaget.

Lærlingkontakt på bedriften er Samuel Hanssen, mobil 909 62 919.
Webside