Kebony AS

Kebony Norge AS er en norsk treprodusent. Bedriften har sitt utspring i Wood Polymer Technolgies (WPT), som ble stiftet i 1996 og endret navn til Kebony ASA i 2007. Kebonys hovedkontor ligger i Oslo, mens produksjon, salg/ordre ligger på Vold i Skien kommune. Kebony er miljøvennlig, modifisert treverk. Selve impregneringen foregår med en væske utvunnet av bioavfall, og prosessen gir treverket nye kvaliteter; blant annet øker hardheten i strukturen i celleveggene, slik at alminnelig treverk som furu, lønn og SYP får egenskaper man ellers bare finner i langsomtvoksende tropiske treslag.

 

Bedriften kan ta inn lærlinger i produksjonsteknikkfaget og logistikkfaget.

Lærlingkontakt ved bedriften er Robert Monsen, mobil 481 19 772.

Les mer om Kebony Norge  AS