Norcem AS

Norcem AS inngår i verdens tredje største sement- og byggevarekonsern, tyske Heidelberg Cement Group. Selskapet utvikler, produserer og selger alle typer sement til bygg-, anlegg- og oljenæringen i Norge og har fabrikker i Brevik og Kjøpsvik. Distribusjonsapparatet er bygget ut med silostasjoner over hele landet og kystgående bulkbåter.

Fabrikken i Brevik ble grunnlagt i 1916 og har i dag en produksjonskapasistet på 1,2 millioner sement og klinker. Det er ca 260 ansatte ved fabrikken og 50 ansatte ved andre aktiviteter tilknyttet Norcem. Produksjonen er basert på kalksteinforekomstene i Grenland. Kalkstenen tas ut i Norges største gruve i Brevik og dagbruddet på Bjørntvedt i Porsgrunn. Andre råstoffer fraktes inn, og havneforholdene er avgjørende for en rasjonell logistikk av råmaterialer inn og produkter ut

Bedriften tar inn lærlinger i kjemiprosessfaget, laboratoriefaget, elektrikerfaget, automatiseringfaget, industrimekanikerfaget, industrirørlegger, platearbeiderfaget, fjell- og bergverksfaget og anleggsmaskinmekanikerfaget.

Lærlingkontakt ved bedriften er Randi Kleven, mobil 916 64 706.

Webside