Norner AS

Norner AS er et nytt og uavhengig innovasjons- og konsulentselskap for plastbransjen.

Norner AS har kunnskap og erfaring i håndtering av materialer og polymerer for hele verdikjeden, fra gass til plast, emballasje og sluttprodukter. Bedriften har avanserte laboratorier innen materialtesting, undersøkelser, kjemisk analyse og karakterisering av polymerer.

Bedriften tar inn lærlinger i laboratoriefaget og produksjonsteknikkfaget.

Lærlingkontakt ved bedriften er Nina Aarvik, tlf. 35 57 80 45.

Webside