Renor AS

Renor AS

 

AS har behandligsløsninger og konsesjoner for alle typer spesialavfall som genereres i Norge med unntak av medisinsk-, radioaktivt- og eksplosivt avfall.

Selskapets behandlingsanlegg for spesialavfall ligger i Brevik (organisk spesialavfall) og på Langøya utenfor Holmestrand (uorganisk spesialavfall).

I tillegg til behandlingsløsningene tilbyr Renor AS rådgivningstjenester knyttet til industri- og andre profesjonelle aktørers spesialavfallsproblematikk.

Renor AS er organisert, har kompetanse og ressurser for å tilby totalløsninger som gjør at bedriftene slipper å investere i egne behandlingsløsninger.

Bedriften tar inn lærlinger i automatiseringsfaget og laboratoriefaget.

Lærlingkontakt ved bedriften er Anders Ødegård, mobil 957 81 188.

Webside