Yara Porsgrunn

Yara Porsgrunn er en del av Yara International ASA, og er verdens største produsent av gjødseltypene NPK (Fullgjødsel) og Kalksalpeter, med en samlet kapasitet på nærmere 3 millioner tonn produkter.

Yara Porsgrunn består av flere moderne fabrikkenheter: en ammoniakkfabrikk, tre salpetersyrefabrikker, to fullgjødselfabrikker (NPK) og en kalksalpeterfabrikk. Produkter fra Yara Porsgrunn bidrar til en matproduksjon som dekker kaloribehovet til omlag 35 millioner mennesker.

Yara International ASA er verdens ledende leverandør av mineralgjødsel og et av Norges største børsnoterte selskaper.

Yara Porsgrunn tar inn lærlinger innen kjemiprosessfaget, laboratoriefaget, logistikkfaget, automatiseringsfaget, elektrikerfaget og industrimekanikerfaget.

Lærlingkontakt på bedriften er Rolf Lambrechts, mobil 473 30 224.

Webside