Yara Porsgrunn

Yara Porsgrunn er en del av Yara International ASA, og er verdens største produsent av gjødseltypene NPK (Fullgjødsel) og Kalksalpeter, med en samlet kapasitet på nærmere 3 millioner tonn produkter.

Yara Porsgrunn består av flere fabrikkenheter: en ammoniakkfabrikk, fire salpetersyrefabrikker, to fullgjødselfabrikker (NPK) og en kalksalpeterfabrikk.

Yara Porsgrunn har også anlegg som forsyner næringsmiddel- og industrikunder med kullsyre (CO2), argongass, nitrogengass, oksygengass, flytende gjødsel og luktfjerningsløsninger. Bedriften leverer hjelpestoffer som damp og trykkluft/instrumentluft til flere bedrifter i industriparken, i tillegg til spill varme som brukes som fjernvarme i Porsgrunn kommune.

Yara Porsgrunn tar inn lærlinger innen kjemiprosessfaget, laboratoriefaget, logistikkfaget, automatiseringsfaget, elektrikerfaget og industrimekanikerfaget.

Lærlingekontakt på bedriften er Rolf Lambrechts, mobil 473 30 224.

Webside