Vestfold

Opplæringskontoret Industrilærling Telemark og Vestfold har medlemsbedrifter som gir opplæring i ulike lærefag som bygger på det programområdet i videregående skole som du kommer fra.
Det er bedriftene selv som velger ut hvem som kan tilbys læreplass, men alle må søke læreplass via opplæringskontoret. 

Opplæringskontoret inngår lærekontraktene på vegne av medlemsbedriftene, med fagopplæringskontorene i fylkeskommunene i Telemark og Vestfold.

Les mer om bedriftene på høyre side ved å klikke på bedriftsnavn

KartOverVestfold