Arctic Heating AS


Arctic Heating AS er en liten, men effektiv bedrift innen elektromekanisk produksjon. Bedriften holder til i moderne lokaler sentralt på Nøtterøy utenfor Tønsberg. Firmaet ble startet som et privat firma i 1963.

Allerede i 1964 kunne firmaet produsere og markedsføre patenterte "Heating" apparater. Disse apparatene ble fort kjent som EAF apparater. EAF'en ble primært utviklet til bruk ombord i skip over hele verden.

En av de første oppgavene for det nystartede firmaet, var å dra til Grønland (Arktisk område), for å redde kabler og generatorer i en fiskebåt som hadde vært under vann.

Senere i 1964 når firmaet skiftet fra å være privat eid til et registrert firma, ble navnet Arctic Heating AS etablert basert på historien ovenfor.

Arctic Heating AS har helt siden starten av drevet med utvikling av nye produkter. I begynnelsen utviklet de mest for seg  selv, men etterhvert ble det til at de også samarbeidet med andre bedrifter. I dag skjer bortimot all utvikling i samarbeid med andre, eller for andre.

Bedriften ta inn lærlinger i produksjonselektronikerfaget.

Lærlingkontakt ved bedriften er Per Roger Pettersson, mobil 909 89 324.
Web-side