Bergene Holm, avd. Haslestad

Bergene Holm AS er en industribedrift med hovedkontor i Larvik, som er leverandør av trelast til byggevarehandel og storkunder/mellomleverandører i inn- og utland.

Virksomhet består i foredling av tømmer til skurlast og videreforedling som høvling, impregnering, finger-skjøting og overflatebehandling. Markedet er hovedsakelig i Norge, men selskapet eksporterer også trelastvarer til Danmark, Tyskland og andre europeiske land. Råvarene hentes fra norsk skog og importeres fra Sverige. Varene forhandles gjennom byggevarekjedene i Norge.

Hovedkontoret og to produksjonsavdelinger ligger i Larvik kommune, mens drift for øvrig skjer ved avdelinger i kommunene Vefsn, Åmli, Seljord, Lardal, Ringebu, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Bærum og Andebu. Bedriften har om lag 400 ansatte fordelt på avdelinger på Østlandet, Sørlandet og i Nordland.

Eierandelen er fordelt mellom Bergene Holm-familien (54%), Treschow Fritzøe AS (23%) og Løvenskiold-Vækerø AS (23%).

På 60 år har Bergene Holm AS vokst fra å være et lite sagbruk med 10 mann i Kvelde til å bli Norges største norskeide trelastkonsern med 500 ansatte og sagbruk og høvleri i nesten hele Norge.

Bergene Holm AS, avd. Haslestad er en tremekanisk virksomhet i Hof kommune i Vestfold, med røtter tilbake til 1915.

Bergene Holm AS, avd. Haslestad tar inn lærlinger i automatiseringsfaget og industrimekanikerfaget.

Lærlingkontakt ved bedriften er Gunnar Hegg, mobil 982 50 373.

Webside