Elceta AS

Elceta AS ble etablert i 1998 med det klare formål å jobb med salg og service mot gartneribransjen. Elceta AS legger stor vekt på kvalitet og service, og er den gode samarbeidspartner i både oppstart og sluttfasen ved alle typer installasjoner.

Firmaet har 3 ansatte og har god erfaring med installasjon og service på klimastyring og vanningsanlegg.

Firmaet kan ta inn lærlinger i automatiseringsfaget.

Lærlingkontakt i firmaet er Trond Myrhaug, mobil 932 39 035.

Web-side