ESSO Norge AS

Kjent som Esso-raffineriet på SLAGENTANGEN; Norges eldste råoljeraffineri, eiet og drevet av Esso Norge AS, og ligger mellom Åsgårdstrand og Tønsberg i Vestfold. Slagentangen var det første moderne raffineriet i Norge, og ble innviet den 8. juni 1961.

Behandlingskapasiteten er 6 millioner tonn råolje årlig.

Essos raffinerianlegg på Slagentangen ved Tønsberg er Norges eldste raffineri. Et raffineri er et stort og komplisert industrianlegg, men kjernen i prosessen er basert på et velkjent begrep: En blanding av væsker kan skilles fra hverandre ved destillasjon fordi de har forskjellig kokepunkt. Raffineriet drives 24 timer i døgnet året rundt. Over 800 båter losser råolje og laster produkter ved raffineriet hvert år.

Hele 65 prosent av produksjonen eksporteres, mens resten av de raffinerte produktene distribueres og selges gjennom morselskapets ulike nedstrømsavdelinger og selskap i Norge. Den høye eksportandelen gjør Slagentangen til Vestfolds største eksportbedrift.

Bedriften tar inn lærlinger i kjemiprosessfaget, laboratoriefaget, industrimekanikerfaget, elektrikerfaget og automatiseringsfaget.

Lærlingkontakt på bedriften er Ole Christian Kokvold, tlf. 33 37 73 25.

Webside