Høglund Marine Automasjon

Høglund Marine Automasjon er et norsk selskap som utvikler og leverer standardiserte og tilpassede hardware / software løsninger. HMA har nå i over et tiår levert Automation and Power Management Systems i hovedsak basert på ABB-teknologi. Deres hovedaktiviteter og produktområder er:

  • Leverandør av maritime automasjonsprodukter som IAS systemer, seismikk kontrollerende og beregninger fyringsolje forbruk.
  • Leverer strømstyringskontrollsystemer.
  • Gir godt utprøvde løsninger for datalogging, alarm / hendelseslogging og prosesskontroll.
  • Leverer tilpasset konkurranseoperatørstasjon grensesnitt med avanserte funksjoner.
  • Konsulenttjenester innenfor marin automasjon.

Bedriften kan ta inn lærlinger i automatiseringsfaget.

Kontaktperson ved bedriften er Geir Moholt, 915 49 309.

WEBSIDE