Jotun AS

Jotun AS er markedsleder innen dekorative malinger i Norge, og en av verdens ledende
produsenter av maling og pulverlakker med 63 selskaper og 37 produksjonsanlegg på alle kontinent. 
Jotuns produkter er tilgjengelig i mer enn 100 land gjennom egne selskaper, joint ventures, avdelingskontorer, agenter og distributører.

Jotun hadde i 2015 en total omsetning på NOK 22 515 millioner, og har mer enn 9800 medarbeidere. Konsernet er organisert i fire ulike segmenter og sju geografiske regioner, og har sitt hovedkontor i Sandefjord.

Bedriften tar inn lærlinger i kjemiprosessfaget, laboratoriefaget, industrimekanikerfaget,  automatiseringsfaget, logistikkfaget og produksjonsteknikkfaget. Bedriften tar i tillegg inn lærlinger i IKT-driftsfag gjennom et annet opplæringskontor.
 
Lærlingkontakt ved bedriften er Nina Dahlstrøm, mobil 928 36 245.