Noah AS

NOAHs anlegg på Langøya er utviklet for mottak samt effektiv og miljøforsvarlig behandling av alle aktuelle typer uorganisk farlig avfall. NOAHs virksomhet skal ikke forårsake skader på miljøet. Derfor stiller de strenge krav til driften av anlegget.

Bedriften er et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall, forurensede masser, sedimenter og riveavfall. Bedriften har robuste behandlingsmetoder og store kapasiteter.

Bedriften tar inn lærlinger i kjemiprosesssfaget, laboratoriefaget og industrimekanikerfaget.

Lærlingkontakt ved bedriften er Svanhild Rindalsholt, mobil 926 55 500.

Webside