Sensonor AS

Sensonor AS er en norsk produsent og utvikler av MEMS-gyrosensorer med høy presisjon. Bedriften ble etablert i 2012, da den overtok konkursboet til Sensonor Technologies AS, som ble etablert i 1985. På 1990-talletvar bedriften verdens største produsent av krasjsensorer og kollisjonsputer,  men mistet markedsandelen mot årtusenskiftet da nyere teknologi tok over.

Bedriften har omkring 60 ansatte og er lokalisert i Vestfold med produksjonslokaler og kontorer både i Horten og på Skoppum. Adm. direktør er Jørgen Bredesen.

Bedriften kan ta inn lærlinger i logistikkfaget, IKT-servicefaget og produksjons-elektronikerfaget. Kontaktperson ved bedriften i Horten er Elfrid Moe-Nielsen.