Nettverk for faglig leder/instruktør/fadder

Vurdering i lærebedrifter og prøvenemnder

Høgskolen i Innlandet tilbyr nettkurs i vurdering for instruktører og faglige ledere.

 Nettkurset har som mål å styrke kompetansen i vurdering hos instruktører og faglige ledere i lærebedrifter, slik at man blir enda tryggere og bedre i sin veiledning av lærlinger.

Les mer om modulene i kurset her:

Nettkurs i vurdering for instruktører og faglige ledere i lærebedrifter 

 

Vurdering for læring - en samling av nyttige råd fra utdanningdirektoratet

Vurdering har stor innvirkning på lærlingenes læring. En god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål. På denne siden finner du fagtekster, filmer og refleksjonsspørsmål.

 kvalitet