Praksiskandidat-ordningen

Når praksiskandidater skal søke om å melde seg opp til fagprøven, skal dette gjøres med digitalt søkeskjema, se lenke under:
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/opplaring-i-bedrift/praksiskandidat/