Praksiskandidat-ordningen

Når praksiskandidater skal søke om å melde seg opp til fagprøven, skal dette gjøres med digitalt søkeskjema, se lenke under:
Privatist-eksamen